Kush jemi

() () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()

S

hoqëria Triumf Grup sha, një ndër firmat e para të brokerimit në Shqipëri, themeluar në vitin 2002 dhe licensuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare me aktivitet “Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të Qeverisë të RSH në Bursë”. Triumf Grup ka qenë anëtar i parë i Bursës së Tiranës që në vitin 2002 e deri sa ajo ishte funksionale.Sot si anëtar i ALSE, Triumf Grup është i angazhuar për zhvillimin e tregut të kapitaleve, për të gjitha klasat e titujve si dhe rritjen e aktivitetit në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE. Profesionalizmi, integriteti, prioriteti per klientet tane dhe angazhimi i stafit të Triumf Grup janë vlerat tona thelbësore të cilat kanë qenë, janë dhe do të mbeten pjesë e veprimtarisë tonë, duke bërë të mundur rritjen e portofoleve të investitorëve vendas apo të huaj.