Category: Njoftimet e Triumf Group

25

Oct2019

Komisione

Klikoni këtu për listen e komisioneve
25/10/2019Web Admin

24

May2019
Këtë javë, ka nisur zyrtarisht tregtimin në Bursën Shqiptare e Titujve, ALSE, shoqëria e pestë anëtare e saj. Bëhet fjalë për Triumf Grup, e para Shoqëri Brokerimi e licencuar nga AMF për tregtimin e letrave me vlerë të Qeverisë në Bursë, në qershor të vitit 2019. Triumf Grup është anëtari ... Read More
24/05/2019Web Admin

06

May2019
Sot datë 25.04.2019, u krye transaksioni i parë nga një shoqëri komisionere në Bursën ALSE. Triumf Grup tregtoi 30 njësi Bono Thesari me afat maturimi 6 muaj, në vlerën 298,650 ALL. Tregtimi u krye gjatë orarit zyrtar të bursës dhe nuk paraqiti asnjë problem edhe në procesin e pas-tregtimit (raportim ... Read More
06/05/2019Web Admin