Licensa aktive

Triumf Grup sha eshte licensuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare nepermjet licences Nr. 67 date 24.11.2003 dhe qe nga data 30.01.2019 eshte edhe anetar i Burses Shqiptare te Titujve ALSE